Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra, Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom

Artykuły
Opublikowano: PPC 2017/3/379-402
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom

1.Wprowadzenie

Anti-suit injunctions to orzeczenia zakazujące stronie wszczynania i kontynuowania postępowań przed sądami polubownymi lub sądami innych państw (w artykule będziemy posługiwać się skrótem ASI zarówno w odniesieniu do pojedynczego orzeczenia, jak i orzeczeń w liczbie mnogiej). Możliwość ich stosowania jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa arbitrażowego oraz europejskiego prawa procesowego, o czym świadczy bogata literatura przedmiotu. Ze względu na wyjątkowy charakter tego środka mniemać wręcz można, że więcej jest opracowań naukowych analizujących ASI niż wydanych orzeczeń tego typu.

Początkowo dyskusja w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości dotyczyła ASI w pierwotnym ujęciu, ukształtowanym w systemie anglosaskim. Przedmiotem rozważań były wówczas postanowienia zabezpieczające (injunctions) wydawane przez sądy angielskie, zakazujące stronie podejmowania lub kontynuowania postępowania przed innym sądem niż właściwy do rozpoznania sprawy, a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX