Banaś Sylwia, Analiza ustawy z 22.07.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/6/10-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Analiza ustawy z 22.07.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

1.Wprowadzenie

Państwo spełnia wiele funkcji. Bez wątpienia jedną z ważniejszych jest ochrona życia i zdrowia obywatela. Prawo do powszechnej ochrony zdrowia wynika z art. 68 Konstytucji RP . Przepis ten łączy się bezpośrednio z regulacją dotyczącą ochrony życia. Jest to często podkreślane w orzecznictwie i doktrynie. Prawu podmiotowemu do ochrony zdrowia przypisane są obowiązki władz publicznych, które zostały ujęte w art. 68 ust. 2–5 Konstytucji RP. Art. 68 stwarza zasadę, iż każdemu obywatelowi niezależnie od jego sytuacji materialnej przysługuje równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie oznacza to jednak, że każdy obywatel ma dostęp do wszystkich świadczeń za darmo. Zapewnienie ich dostępności jest limitowane przez możliwości finansowe systemu. Ustawodawca może kompilować w systemie zarówno świadczenia bezpłatne, częściowo płatne, jak i całkowicie płatne przez pacjenta. Warunki i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych określa ustawa . Świadczenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX