Analiza stosunków pracy pracowników samorządowych - metody i formy restrukturyzacji zatrudnienia - OpenLEX

Reśko Dariusz, Wołowiec Tomasz, Analiza stosunków pracy pracowników samorządowych - metody i formy restrukturyzacji zatrudnienia

Artykuły
Opublikowano: ST 2012/9/48-64
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Analiza stosunków pracy pracowników samorządowych - metody i formy restrukturyzacji zatrudnienia

Podstawowym źródłem samorządowego prawa pracy jest ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Zawiera ona przepisy prawa pracy określające status prawny pracowników samorządowych. Podmiotowy zakres jej obowiązywania sprecyzowano w art. 2 i art. 3 ustawy. Autorzy poddają analizie zagadnienia związane z rozwiązywaniem stosunku pracy, z uwzględnieniem przyczyn leżących zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy oraz kwestii restrukturyzacji zatrudnienia i optymalizacji schematów organizacyjnych. Ocenie poddają także skutki prawne niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia stosunku pracy, zagadnienia awansu wewnętrznego oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX