Zieliński Hubert, Analiza krytyczna instytucji planu restrukturyzacyjnego wprowadzonej ustawą z 15.10.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/5/66-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Analiza krytyczna instytucji planu restrukturyzacyjnego wprowadzonej ustawą z 15.10.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne

Słowa kluczowe: plan restrukturyzacyjny, restrukturyzacja, propozycje układowe, układ, zarządzanie kryzysowe

1.Wprowadzenie

Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne w toku każdego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych obligatoryjnie sporządza się dokument nazwany przez ustawodawcę „planem restrukturyzacyjnym”. O ile koncepcja planu restrukturyzacyjnego wywodzi się z teorii nauki o przedsiębiorstwie , o tyle geneza przyjętej regulacji nakazuje odwołać się do dwóch historycznych instytucji – „planu naprawczego” uregulowanego w art. 494 ust. 2 oraz art. 502 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze , a także „uzasadnienia propozycji układowych” – uregulowanego w art. 280 p.u.n. Plan restrukturyzacyjny „należy do głównych dokumentów sporządzanych w toku postępowań restrukturyzacyjnych i jest główną osią, wokół której koncentruje się zagadnienie restrukturyzacji dłużnika” . Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy jego wprowadzenie zostało oparte na założeniu, że powodzenie prowadzonego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX