Kaczmarek Agnieszka, Kudela Wioletta, Analiza i skutki ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. program "Rodzina 500 plus"

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/6/9-25
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Analiza i skutki ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. program "Rodzina 500 plus"

Słowa kluczowe: program „Rodzina 500 plus”, świadczenie wychowawcze, dzieci, dochód rodziny, partia polityczna

1.Wprowadzenie

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , popularnie zwana programem „Rodzina 500 plus” ze względu na swój szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy zasługuje na szczególną uwagę. Problem jest powszechnie znany, szeroko dyskutowany zarówno w mediach, jak i w praktyce dnia codziennego. Nie ma chyba w Polsce człowieka, który w ten czy inny sposób nie spotkał się z jakimś przejawem funkcjonowania ustawy.

Interesująca jest nie tylko instytucja, którą regulacja wprowadza do porządku prawnego, ale również motywy, które przyświecały jej uchwaleniu, sposób procedowania, a także pierwsze efekty, które możemy zaobserwować po dwóch latach od jej wejścia w życie.

Instytucja, którą chcemy poddać analizie to świadczenie wychowawcze regulowane ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Projekt, zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów 1.02.2016 r., dotyczy pomocy finansowej kierowanej do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX