Popardowski Paweł, Analiza bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego spółek handlowych

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2023/4/7-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Analiza bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego spółek handlowych

Niniejszy przegląd orzecznictwa poświęcony został trzem orzeczeniom Sądu Najwyższego z roku 2023, w których podjęto się analizy zagadnień problemowych dotyczących spółek handlowych. Prezentowane w przeglądzie orzeczenia odnoszą się do kwestii reprezentacji spółki kapitałowej polegającej na współdziałaniu członka zarządu i prokurenta (art. 205 § 1 i art. 373 § 1 Kodeksu spółek handlowych ), prawnoprocesowych skutków przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 5841–58413 k.s.h.) oraz przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX