Jankowska Marlena, Pawełczyk Mirosław, Akcje jednogroszowe

Artykuły
Opublikowano: PPH 2013/3/35-42
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Akcje jednogroszowe

Rozważania podjęte w niniejszej publikacji koncentrują się na nakreśleniu pojęć wartości nominalnej, wartości emisyjnej i wartości księgowej akcji jednogroszowych, przybliżenie których pozwala na podjęcie analizy, czy jest dozwolone obejmowanie lub nabywanie pojedynczej akcji poniżej wartości 1 gr. Ukazane zostały także kwestie stosowania akcji jednogroszowych w praktyce w relacji do instytucji splitu i przymusowego odkupu akcji, w tym czy akcjonariusze zbywający akcje w drodze przymusowego odkupu są uprawnieni do żądania różnicy ceny z kwoty odkupu przed podziałem i po podziale akcji, czy w razie podania ceny dla całego pakietu, a nie dla jednej akcji można przyjąć wartość akcji poniżej 1 gr.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX