Tykwińska-Rutkowska Dominika, "Zbyteczność" implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE z 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (?)

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/2/26-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

"Zbyteczność" implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE z 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (?)

1.Regulacje unijne w zakresie medycyny transplantacyjnej

W wyniku kilkuletnich prac Parlament Europejski i Rada, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej , w szczególności jego art. 168 ust. 42 , przyjęły 7 lipca 2010 r. dyrektywę 2010/45/UE w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepu (po sprostowaniu dyrektywa 2010/53/UE ), a państwa członkowskie zostały zobowiązane dokonać jej implementacji do 27 sierpnia 2012 r. .

Dyrektywa 2010/53/UE uzupełnia podjęte na mocy dawnego art. 152 ust. 4 TWE (obecnie 168 ust. 4 TFUE) trzy dyrektywy dotyczące problematyki transplantacji, uznanej już w prawie unijnym za prężnie rozwijającą się dziedzinę medycyny. Do dyrektyw tych, przyjętych w celu ochrony zdrowia publicznego oraz zapobiegania przenoszeniu się chorób zakaźnych za pośrednictwem komórek i tkanek podczas ich oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania, dystrybucji i stosowania, zalicza się:

1)

dyrektywę2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX