Wirski Jakub, "Stare" zyski spółki komandytowej w świetle przepisów przejściowych

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/5/31-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

"Stare" zyski spółki komandytowej w świetle przepisów przejściowych

Przepisy przejściowe ustawy nadającej podmiotowość podatkową spółkom komandytowym przewidują neutralność podatkową wypłat zysków wypracowanych przed uzyskaniem przez te spółki statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Regulacje te umożliwiają także obniżenie przychodów uzyskiwanych z niektórych czynności mających za przedmiot spółkę komandytową lub prawa z nią związane. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zagadnień związanych z tą tematyką, które budzą wątpliwości w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX