Filar Marian, "Druga" nowelizacja kodeksu karnego dotycząca tzw. przestępstw seksualnych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2006/3/39-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

"Druga" nowelizacja kodeksu karnego dotycząca tzw. przestępstw seksualnych

1.

Złe przepowiednie mają na ogół tę właściwość, że się spełniają. W nieco ponad 16 miesięcy od wejścia w życie "pierwszej" nowelizacji kodeksu karnego z 1997 r. w zakresie tzw. przestępstw seksualnych zawartych w rozdz. XXV k.k. weszła w życie (z dniem 26 IX 2005) ustawa z 27 VII 2005 r. dotycząca identycznej materii. Dynamika zmian legislacyjnych w tej właśnie dziedzinie nie może nie budzić zdziwienia. Przyjmując bowiem domniemanie, iż ustawodawca, podejmując inicjatywy nowelizacyjne, kieruje się racjonalnymi przesłankami politycznokryminalnymi i ma świadomość, że kodeks karny jest zbyt poważnym aktem legislacyjnym, by mógł stać się polem doraźnych legislacyjnych zabiegów motywowanych w inny sposób, powstaje pytanie, jakie przesłanki zadecydowały o takiej dynamice, będącej czymś wyjątkowym w stosunku do całego systemu części szczególnej kodeksu karnego.

2.

Zasady racjonalnej polityki kryminalnej nakazują, by poczynania nowelizacyjne podejmować jedynie wówczas, gdy potrzeba taka wynika: a)...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX