Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 października 2010 r. do: 21 listopada 2014 r.