Zbiorcza informacja dotycząca danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 stycznia 2011 r. do: 22 stycznia 2013 r.