Zawiadomienie osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 30 listopada 2020 r.