Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 15 grudnia 2022 r. do: 28 lutego 2023 r.