Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 6 maja 2023 r. do: 31 grudnia 2027 r.