Zawiadomienie o ustaniu przyczyny wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 24 grudnia 2022 r.