Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 25 września 2019 r.

Objaśnienia do wypełniania zaświadczenia sztucznego unasienniania lochy albo loszki:

1) Należy wpisać numer kolejnego zaświadczenia unasienniania wydawanego w danym roku

przez dany punkt unasienniania zwierząt, który informuje o liczbie samic unasiennionych po raz

pierwszy w danym roku.

2) Należy wpisać numer kartoteki obowiązujący do czasu porodu lub poronienia

rozpoczynającego laktację, w przypadku gdy zaświadczenie unasienniania jest wystawiane po

raz pierwszy w danym roku.

3) Należy wpisać numer kartoteki poprzedniego zabiegu w wystawionym nowym zaświadczeniu

unasienniania w przypadku powtórnego zabiegu oraz reinseminacji.

4) Należy wpisać numer siedziby stada nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa.

5) Należy wpisać numer stada nadany przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej,

w przypadku gdy zabieg unasienniania jest wykonywany w stadzie poddawanym ocenie

wartości użytkowej.

6) Należy wpisać znajdujący się na opakowaniu nasienia numer oznaczający kolejny w danym

roku kalendarzowym dobry ejakulat pobrany w stacji unasienniania loch.