Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 sierpnia 2020 r.