Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych dyplomowanego bibliotekarza

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 września 2006 r. do: 22 sierpnia 2013 r.