Zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że obywatel Unii Europejskiej lub członek rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej jest ofiarą handlu ludźmi

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.