Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 4 września 2022 r.