Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.