Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 25 września 2019 r.

Objaśnienia:

1)Należy wpisać uzgodniony z powiatowym lekarzem weterynarii numer weterynaryjny zespołu ET, zgodnie

z przepisami w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji,

pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu

materiału biologicznego.

2)Należy wpisać numer siedziby stada nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3)Należy wpisać numer stada nadany przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej, w przypadku gdy

zabieg jest wykonywany w stadzie poddawanym ocenie wartości użytkowej.