ZAS-SC (2) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej

Wzory

ZAS-SC (2)

Wzór aktualny
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r.