ZAS-DP (5) Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Wzory

ZAS-DP (5)

Wzór aktualny
Wersja od: 9 lipca 2022 r.