Zarządzenie Prokuratora Generalnego o zaniechaniu czynności

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 14 grudnia 2022 r. do: 27 lutego 2024 r.