Wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 28 lutego 2006 r.