Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, składany w trybie art. 453 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 28 lipca 2023 r.