Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 maja 2014 r.