Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.