Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.