Wniosek o informacje lub dokumenty uzupełniające w celu doręczenia dokumentów (art. 10 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2022 r.