Upoważnienie do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz wykorzystywania danych z tego rejestru

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 28 lipca 2023 r.