Umowa o realizację zadania publicznego* / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej*, o której mowa w art. 16 ust. 1* / 6* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 29 października 2018 r.