Umowa o realizację zadania publicznego*/ umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej*, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 3 września 2016 r. do: 28 października 2018 r.