Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 25 września 2019 r.

Objaśnienia do zaświadczenia pokrycia buhajem, knurem, trykiem, kozłem:

1) Należy wpisać numer kolejnego wydawanego świadectwa pokrycia, który informuje o liczbie samic pokrytych po raz pierwszy w danym roku w danym punkcie

kopulacyjnym.

2) Należy wpisać numer siedziby stada nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3) Należy wpisać numer stada nadany przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej, w przypadku gdy stado, z którego pochodzi samica, jest poddawane

ocenie wartości użytkowej.