Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 28 grudnia 2022 r.