Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 27 lipca 2020 r. do: 31 sierpnia 2022 r.