SO-GN Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację wystandaryzowanych zadań z zakresu administracji rządowej - OpenLEX

SO-GN Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację wystandaryzowanych zadań z zakresu administracji rządowej

Wzory

SO-GN

Wzór aktualny
Wersja od: 6 kwietnia 2022 r.