Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 8 maja 2017 r. do: 31 grudnia 2018 r.