Roczne sprawozdanie sporządzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 8 września 2018 r. do: 12 sierpnia 2019 r.