Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 3 marca 2020 r.