PZ-UE Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków pomocy bezzwrotnej w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Wzory

PZ-UE

Wzór aktualny
Wersja od: 11 lipca 2023 r.