Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 19 sierpnia 2019 r.