Postanowienia o odmowie przyjęcia odwołania/zażalenia

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 13 kwietnia 2014 r. do: 30 września 2021 r.