PIT-NZS (1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku

Wzory

PIT-NZS (1)

Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 stycznia 2019 r. do: 31 grudnia 2023 r.