PIT-8AR (13) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Wzory

PIT-8AR (13)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.