PIT-19A (10) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

Wzory

PIT-19A (10)

Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.