Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego

Wzory
Wzór nieaktualny
do: 1 lutego 2014 r.