Oświadczenie podmiotu o którym mowa w art. 453 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 28 lipca 2023 r.